Ranchowestern.com
         
Luc Giordano llaçant Longhorns amb una sella Wade
feta al meu taller l´any 2007

Dominique Gómez treballant al seu ranxo amb una
 sella Wade feta al meu taller l´any 2006 Luc Giordano llaçant longhorns

La sella Wade de Luc Giordano
Andrea Carloni amb una "mule saddle" feta
  al meu taller l´any  2015
C. BALLESTER
SADDLES

Partida la Segrella, 1
25460 Cervià de Les Garrigues (Lleida)
Spain

Tel. 610 936 444
ballestersaddles@hotmail.com